Krafter Mot Ensamhet

**********************************************************

Bakgrund.

Historiskt började det med att Josefin Forsberg, Birgitta Arhusiander och Björn Falkenström träffades 2017 för att diskutera ensamhet och anhörigas insatser i samhället. Björn Falkenström vill driva frågan om anhörigstöd och Josefin Forsberg ofrivillig ensamhet. Birgitta Arhusiander hade redan igång en grupp som nyligen blev änkor eller änklingar.

Våren 2017 tog några studerande från Lunds universitet, kontakt med ordförande Josefin Forsberg och frågade om jag var intresserad av att starta projekt för att kartlägga hur det såg ut i Helsingborgs Kommun. Tanken med projektet var att skapa nya möjligheter och alternativ till social gemenskap och delaktighet. Jag beslutade att ta kontakt med Björn Falkenström och Birgitta Arhusiander för att få igång något i Kommunen. Josefin Forsberg tog reda på hur mycket pengar Kommunen skulle dela ut ,framkom att det var en miljon. Gruppen beslöt att söka pengar hos Kommunen och starta ett projekt vilket vi gjorde 2017. Projektet avslutades 2020.

Idag är det en Förening som drivs av medlemmar. Det är viktigt att föreningen drivs av engagerade medlemmar där alla som medverkar är delaktiga till att motverka och förebygga social ensamhet. Gruppen kommer att fortsätta utveckla föreningen och fokusera på social gemenskap. Vi ser framemot att samverka med andra organisationer. 

Krafter Mot Ensamhet (KME) har sitt ursprung i ett projekt beviljat av Helsingborgs Vård och Omsorgsnämnd under namnet Ofrivillig Ensamhet. Projektet startades för SPF Seniorerna 2018 och slutredovisades till nämnden under våren 2020.

Projektet blev en stor succé med över förväntan stort deltagande, så stort att lokalproblem uppstod. Det visade sig att behovet att bara umgås och vara tillsammans var efterlängtat samt att deltagarna såg fram mot en fortsättning. Och där är vi nu då vi bildat Föreningen Krafter Mot Ensamhet. (KME).